Vågayoga


​Kundaliniyoga

Några av kundaliniyogans positiva effekter är:

minskad stress och spänningar

bättre sömn och mera energi

ökad fysisk fysisk styrka och smidighet

hormonell balans

inre lugn och glädje

starkt intuition och aura

ökad närvarokänsla

minskad oro och ångest

ökad självkännedom

bättre koncentrationsförmåga

starkt immunförsvar

Kundaliniyoga kallas medvetenhetens yoga. Dvs du stärker din uppmärksamhet om hur det känns i kroppen och sinnet, tankar och känslor. . en fysisk och mental träningsform som stärker ditt välmående på många sätt.

Alla kan göra Kundaliniyoga. Om du är rörlig eller stel spelar ingen roll, var och en gör så gott man kan.


Den innefattar enkla men effektiva kroppsställningar, rörelser, andningstekniker och meditationer. Avslappningen och meditationen är en viktig del av yogapasset.


Yogan ökar flexibiliteten, stärker nervsystemet, är bra för matsmältningen och inre organ, stimulerar det endokrina systemet, dvs vårt körtelsystem och balanserar våra sinnen. Vårt positiva, negativa och neutrala sinne.


Med en förbättrad andning så kan du minska stress och trötthet, du får ofta en djupare och bättre sömnkvalitet. Det påverkar humöret på ett positivt sätt.

Man blir också lugnare, du syresätter blodet bättre, stärker immunförsvaret och självläkningen. Mentalt så blir du mera klartänkt, fokuserad, kreativ och uthållig.


Intuitionen stärks, så att du känner vad du verkligen vill i själ och hjärta.

Yogi Bhajan

eller Harbhajan Singh Puri som han ursprungligen hette var den person som i 1968 lämnade Indien, reste till USA för att börja lära ut kundaliniyoga.

Hans främste syfte var att utbilda lärare, inte få egna anhängare. Han grundade 3HO, Healthy Happy Holy Organisation, för att sprida kundaliniyoga.

Han har skrivit ett stort antal böcker om kundaliniyoga, ayurveda och yogisk filosofi. Han reste världen över för att undervisa och var känd för att föra samman olika religiösa traditioner och andliga dicipliner för att skapa fred och ömsesidig förståelse.